Kontakta oss: Tel:+46868455707  |  info@gronagatantradgard.se

Köpvillkor

Allmänna köpvillkor
Allmänt
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du eller det företag som du företräder (”Kunden”) gör en beställning från oss via www.gronagatantradgard.se (”Webbplatsen”). Avtal ingås på svenska mellan Kunden (d.v.s. dig eller det företag som du representerar) och gronagatan trädgård  (”GG”). Villkoren gäller för såväl konsumenter som företag. Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du gör din beställning som konsument eller som representant för ett företag.
Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år, inte stå under förmyndarskap och i övrigt ha kapacitet att ingå avtal.
Du som handlar som en företrädare för ett företag ska ha, och garanterar härmed att du har, behörighet att ingå avtal och genomföra köp för det företag du representerar, d.v.s. Kundens, räkning.
Avtal och beställning
Beställning kan göras via Webbplatsen och i samband med detta accepterar du Villkoren. Beställning som sker via fax, e-post eller telefon kan tyvärr inte behandlas.
Vid beställning skickar GG så snart som möjligt en orderbekräftelse till Kunden som bekräftar beställningen och ett avtal mellan dig och Jula har därmed ingåtts. GG har rätt att i enskilda fall neka eller ändra beställningen (exempelvis om Kunden har uppgett felaktiga personuppgifter).
Produktinformation m.m.
GG reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. Jula har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen och att löpande göra produktändringar och förbättringar.
Bilder över produkter på Webbplatsen, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer.
Informationen på Webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Jula.
Priser
Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. GG priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Eventuella betalnings- och fraktavgifter anges separat. Priserna redovisas både innan beställningen och i orderbekräftelsen.
GG är inte bunden av sådana felaktiga prissättningar som Kunden insåg eller borde ha insett. Om ett felaktigt pris har angetts för en produkt som du har beställt kommer vi att underrätta dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan köpet genomförs. GG reserverar sig för eventuella skrivfel och prisändringar på grund av ändrad moms, förändring i valutaläget, inköpspriser samt ändring av lagstadgade avgifter.
Kampanjer och erbjudanden
GG kan från tid till annan erbjuda kampanjer och erbjudanden för olika produkter. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller det förmånligare priset eller de förmånligare villkoren under den period som finns angiven på Webbplatsen eller så långt lagret räcker. Kampanjer och erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter så länge det inte uttryckligen anges. GG förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar.
Betalning
Kunden kan betala sitt köp genom kortbetalning med de vanligen förekommande kortalternativen samt de övriga betalningsalternativ som anges på Webbplatsen. GG förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsalternativ. Om sådan begränsning av betalningsalternativ finns anges det på Webbplatsen.
Leverans och transport
GG levererar endast produkter till adresser inom Sverige. Kostnaden för frakt tillkommer vid beställningen om inget annat uttryckligen framgår. Mer information om fraktalternativen finns på Webbplatsen. Observera att begränsningar i leveransalternativ kan förekomma.
Outlöst leverans
Kunden är skyldig att lösa ut, hämta ut eller ta emot sin leverans enligt de anvisningar som från tid till annan lämnas av GG eller av fraktbolaget. Beroende på Kundens val av leveransalternativ får Kunden en avisering som visar var och när paketet ska hämtas eller tas emot. För paket som ej löses ut, hämtas ut eller tas emot har GG rätt att ta ut en avgift på 150 kronor för GG merkostnader såsom returfrakten.
Ångerrätt vid distanshandel
1.1 Vid distanshandel har du som är konsument alltid 14 dagar på dig att ångra ditt köp i enlighet med gällande konsumenträttslagstiftning.
1.2 Ångerrätt innebär att du som konsument har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person tagit emot den beställda produkten (ångerfristen).
1.3 Om du vill ångra ditt köp ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Jula om detta innan ångerfristen har löpt ut. Du ska i ett sådant meddelande ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter. För en smidig hantering rekommenderar vi dig att fylla i returformuläret på Webbplatsen. Du kan också välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram, se här. Alternativt kan du välja att utnyttja din ångerrätt genom att komma till något av våra varuhus med produkten och meddela på plats att du vill utnyttja din ångerrätt. I sådant fall fyller du inte i returformuläret på Webbplatsen.  Observera dock att det inte är möjligt att posta returen direkt till varuhuset.
1.4 Vid köp via Webbplatsen har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion har GG rätt att göra ett värdeminskningsavdrag på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningsavdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde.
1.5 Från ångerrätten undantas vissa produkter. I samband med beställning av en produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta på Webbplatsen. Produkter som undantas från ångerrätten är t.ex. produkter som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Andra produkter som undantas från ångerrätten är sådana produkter som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten, t.ex. underkläder och hygienartiklar.
1.6 Vid utövande av ångerrätten ska produkten skickas till GG inom 14 dagar räknat från det datum du meddelade GG om att du ångrar dig. Produkten ska skickas till Grönagatan trädgård AB, Rotebergsvägen 9 192 78 Sollentuna. När Kunden ångrar sitt köp betalar Kunden själv kostnaden för returfrakten. Returen ska skickas direkt till denna adress och inte via ombud. Returer skickade till ombud kommer inte hämtas ut och går i retur till avsändare.
Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. GG rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackningen väl emballerad i ett yttre emballage med spårbar försändelse.
1.7 GG betalar snarast tillbaka beloppet inklusive avgift för betalsätt och fraktkostnader. Om ångerrätten avser endast en del av en order betalar GG inte tillbaka avgift för betalsätt och fraktkostnader. GG har rätt att göra ett värdeminskningsavdrag från beloppet enligt punkt 9.4 och göra avdrag vid köp av returfrakt enligt 9.6 ovan. Återbetalning sker senast inom 14 dagar från och med det datum GG tog emot ditt meddelande om att du ångrar dig. GG får dock vänta med återbetalningen tills GG tagit emot produkten eller Kunden har visat att produkten har sänts tillbaka. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen, om annat inte uttryckligen har avtal.
Garanti
GG lämnar i regel ett års garanti på samtliga produkter från och med produktens ursprungliga inköpsdatum. För produkter med längre garanti än ett år framgår garantitiden av respektive produktbeskrivning på Webbplatsen eller av produktens förpackning. På vissa produkter som t.ex. lekutrustning lämnas längre garanti.
För att åberopa garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto, följesedel etc. medfölja reklamationen. Garantin omfattar inte kostnader för reparationer vid annan verkstad, såvida inte annat avtalats i förväg med GG servicepersonal. Observera att särskilda garantivillkor kan gälla för produkter från andra leverantörer och tillverkare.
Garantin täcker fel som orsakats av material- eller produktionsfel. Ett sådant fel som visar sig inom garantitiden ska anses ha funnits vid köpet. Slitage, felaktig användning och förbrukningsmaterial täcks inte av garanti. Utan att det påverkar dina rättigheter enligt lag, förbehåller sig GG rätten att reparera eller byta ut produkten vid reklamation under garantitiden.
Reklamationsrätt via webbsidan
Kunden ska undersöka produkterna när de tas emot och eventuella skador på emballaget ska anmälas direkt till speditören eller utlämningsstället
Kunden kan reklamera en felaktig produkt genom att returnera produkten till Grönagatan trädgård AB, Rotebergsvägen 9 192 78 Sollentuna. Om Kunden reklamerar via post rekommenderar vi att returformuläret på Webbplatsen fylls i och fysiskt inkluderas i sändningen som returneras. Detta gör att vi snabbare kan hantera returen och göra en eventuell återbetalning.
Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. GG rekommenderar att produkten skickas i sin originalförpackning och att denna emballeras väl i ett yttre emballage med spårbar försändelse.
Tänk på att Kunden måste hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. GG löser inte ut produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.
När GG har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer GG att kompensera Kunden i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller en ny produkt kommer att skickas. Om det inte är möjligt eller om GG annars bedömer det kostnadseffektivt kan en återbetalning istället komma att ske.  Om Kunden stått för returfraktkostnaden återbetalas även den om reklamationen godkänns. Observera att GG har rätt att neka reklamationen om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lagstiftning och att GG i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakten.
Om GG ska återbetala köpbeloppet sker det utan onödigt dröjsmål efter att reklamationen har godkänts, dock senast inom 14 dagar. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen. Om Kunden har betalat sin order med kontokort återbetalas returen till samma kontokort.
Om reklamationen inte är giltig i enlighet med gällande lag och därför inte godtas ska Kunden på begäran avGG betala en undersökningskostnad. Om Kunden väljer att inte ta tillbaka produkten eller om Kunden väljer att på egen bekostnad reparera produkten hos GG tas ingen undersökningskostnad ut.